Czy rzeczoznawca majątkowy potrzebuje OC?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości, lecz także maszyn lub urządzeń, o ile oczywiście są one związane trwale z daną nieruchomością. Podstawą takiej wyceny są oczywiście wymagane przez przepisy prawa ekspertyzy oraz specjalne opracowania, które mogą wiązać się z pewnym szkodami podczas ich powstawania. Żeby ochronić się przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi, polecane jest OC rzeczoznawcy majątkowego.

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla rzeczoznawcy majątkowego?

Przepisy pod tym względem są bezlitosne i jasno wskazują, że od wprowadzonej w 2017 roku nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami każdy rzeczoznawca majątkowy musi dostarczać razem z wyceną majątkową dowód posiadania przez niego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Ma ono stanowić zabezpieczenie na wypadek szkód, które mogłyby zostać wyrządzone podczas wykonywania przez rzeczoznawcę swoich czynności zawodowych. Jeśli do przedłożonej opinii nie zostanie dołączony dokument potwierdzający wykupienie OC, stanowić to będzie naprawdę bardzo poważne uchybienie formalne, które może nawet skutkować odrzuceniem wykonanej wyceny.

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości, lecz także maszyn lub urządzeń, o ile oczywiście są one związane trwale z daną nieruchomością

Jakie mogą być konsekwencje braku ubezpieczenia OC?

Jak można się bez najmniejszego problemu domyślić, konsekwencje braku wykupionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogą być o wiele poważniejsze niż tylko odrzucenie wykonanej wyceny majątkowej. Jakie jeszcze mogą być sankcje i nieprzyjemności, z którymi zapewne zetknie się rzeczoznawca bez takiego ubezpieczenia?

Zdecydowanie największym problemem jest nałożenie na danego rzeczoznawcę majątkowego kary finansowej, która może wynieść nawet pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, więc jest to kwota dość spora.

Oczywiście brak odpowiedniego ubezpieczenia od wyrządzonych szkód oznacza także konieczność samodzielnego pokrycia wszelkich wydatków związanych z ich usunięciem. W przypadku rzeczoznawcy majątkowego zajmującego się wycenianiem nieruchomości ewentualne rachunki za powstałe szkody mogą opiewać niekiedy nawet na dziesiątki tysięcy złotych, czyli są to kwoty znacznie przekraczające ewentualne kary finansowe nakładane przez Inspekcje Handlową.

Co musi obejmować ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego?


Jak zatem widać, OC rzeczoznawcy majątkowego to ubezpieczenie z jednej strony obowiązkowe z punktu widzenia prawa, lecz  z drugiej strony wynikające po prostu ze zdrowego rozsądku. Żaden rzeczoznawca nie będzie chciał narażać się na sankcje i kary finansowe, lecz również na ryzyko naprawiania wyrządzanych przez siebie szkód z własnej kieszeni. Nic więc dziwnego, że wielu rzeczoznawców szuka informacji na temat zakresu ubezpieczenia. Jakie są zatem obowiązkowe zapisy w tego rodzaju polisach, a także czego one nie będą dotyczyły?

Przede wszystkim wiedzieć musimy, że ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego bezwzględnie musi obejmować wszystkie wyrządzone szkody, które powstały podczas wykonywania przez niego umowy, której jest stroną. Co więcej, w zakres ubezpieczenia musi wchodzić także zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi w wyniku zaniechań rzeczoznawcy.

Na sam koniec powinniśmy się jeszcze dowiedzieć, czego ubezpieczenie tego rodzaju na pewno nie będzie obejmowało. W pierwszej kolejności wyszczególnić tu trzeba wszystkie szkody, które powstaną w wyniku działania rzeczoznawcy pozbawionego uprawnień do wykonywania zawodu. Wspomnieć także należy o wyłączeniu z ubezpieczenia opłat związanych z karami umownymi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.