Kim jest i za co odpowiada zarządca nieruchomości

Jest takie powiedzenie, że tylko ten nie popełnia błędów, który nic nie robi. Ciężko o bardziej prawdziwe stwierdzenie. Przecież nawet najstaranniejszy i najbardziej rzetelny człowiek może coś zrobić nie tak jak powinien, popełnić błąd czy czegoś nie dopatrzeć. To normalne i może zdarzyć się absolutnie każdemu. A bywa, że konsekwencje są bardzo kosztowne. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W Polsce niektóre zawody są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Na liście takich zawodów są również zarządcy nieruchomości, którzy bez wykupienia odpowiedniej polisy nie mogą wykonywać swojej pracy.

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, ponieważ oznacza zarządzanie nieruchomością w imieniu właściciela. Zarządca podejmuje wiele istotnych decyzji związanych z nieruchomością, w tym również decyzje finansowe. Jego zadaniem jest odpowiednie inwestowanie w nieruchomość z uwzględnieniem jej przyszłego wykorzystania, dbanie o jej dobry stan techniczny a także prowadzenie dokumentacji zarówno finansowej jak i technicznej. Zarządca nieruchomości jest również uprawniony do pobierania i egzekwowania opłat w imieniu właściciela.

Można powiedzieć, że zarządca nieruchomości po prostu wciela się w rolę właściciela, przeważnie na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej, i działa tak, jakby to była jego nieruchomość. Jego zadaniem jest działać na korzyść zarówno zleceniodawców jak i zarządzanej nieruchomości. Praca ta wymaga sporej wiedzy, doświadczenia i bardzo wysokiej etyki zawodowej. Zarządca nieruchomości musi mieć wiedzę z zakresu zarządzania, musi znać się na rynku nieruchomości i na przepisach prawa, ale także musi odznaczać się wysoką kulturą osobistą, umiejętnościami interpersonalnymi i uczciwością.

Przy tak szerokim zakresie obowiązków i bardzo dużej samodzielności w decydowaniu o cudzej własności, zupełnie zrozumiałe jest, że wymagane jest OC zarządcy nieruchomości.

Za co odpowiada zarządca nieruchomości?

Lista obowiązków zarządcy nieruchomości jest w zasadzie nieskończona, bo jego zadanie polega na całościowym zarządzie powierzoną nieruchomością. Co za tym idzie odpowiada on za szereg spraw, m.in.:

  • stan techniczny budynku,
  • przygotowanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej i ich realizację,
  • prowadzenie finansów i dokumentacji nieruchomości,
  • planowanie przyszłego wykorzystania nieruchomości,
  • zarządzanie nieruchomością na korzyść jej mieszkańców.

Nawet drobny błąd w pracy zarządcy nieruchomości może mieć poważne skutki, dlatego zarówno w interesie jego zleceniodawców jak i samego zarządcy jest wykupienie przez niego obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której jedna błędna decyzja rodzi bardzo poważne konsekwencje.  A przeważnie są to konsekwencje o charakterze finansowym – poniesiona zostaje jakaś strata. W takim przypadku przychodzi z pomocą towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została wykupiona polisa.

Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zarządca nie musi wypłacać odszkodowania czy pokrywać strat z własnych środków. Ewentualne szkody rekompensuje ubezpieczyciel. To bardzo ważne, bo z jednej strony daje poczucie bezpieczeństwa zleceniodawcom zarządcy nieruchomości. Mogą oni spać spokojnie, że w razie czego nie poniosą strat finansowych. Z drugiej strony jest to bardzo dobre i bezpieczne dla samego zarządcy, który nie musi obawiać się, że jedna nietrafiona decyzja pozbawi go wszystkiego. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni zarówno ubezpieczonego jak i jego klientów.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.