OC dla lekarzy – czy jest obowiązkowe?

Posiadanie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej to obowiązek każdego lekarza fizjoterapeuty, oraz pielęgniarki pracującej w służbie zdrowia. Należy wiedzieć, że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku została podana wartość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. W ramach każdego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pokrywane są wszelkie szkody związane z uszczerbkiem na życiu lub zdrowiu osoby leczonej w ramach usług medycznych. Szkody te mogą wystąpić na skutek nie wystawiania skierowań na dalsze badania , oraz na skutek złego interpretowania wyników, a także niepoprawnego przeprowadzenia operacji. W tym przypadku ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokrywa się z kosztem leczenia, natomiast jeśli osoba pokrzywdzona jest niepełnosprawna, należy jej wypłacić odpowiednią kwotę do przygotowania pod kątem innego zawodu.

W jakim stopniu OC chroni pracodawca, a w jakim placówka medyczna?

Jeśli zdarzy się tak, że lekarz został zatrudniony w placówce medycznej, za jego błędy będzie odpowiadał pracodawca. Kiedy lekarz wykonuje usługi na podstawie kontraktu, odpowiedzialność za jego błędy zostanie współdzielona z pracodawcą. Gdy dochodzi do pomyłek ze strony lekarza, to placówka wypłaca odszkodowanie, a w dalszej kolejności dochodzi do określonej kwoty finansowej ze strony lekarza. Może również dochodzić całej kwoty, gdy całkowitą stwierdzoną winę poniesie lekarz. Warto wiedzieć, że jeśli lekarz prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której przyjmuje pacjentów, pełną odpowiedzialność za swoje błędy ponosi on sam. Gdy zatrudnia pracowników, za ich błędy również odpowiada.

Odpowiedzialność pracownika za szkodę

Kiedy osoba, która została poszkodowana zacznie dochodzić roszczeń bezpośrednio od pracodawcy, teoretycznie sam lekarz jest bezpieczny. To placówka może zażądać zwrotu świadczeń od osoby, która jest winna. Maksymalna wysokość jakiej placówka może wymagać od lekarza to trzykrotność jego pensji.

Czym są sumy gwarancyjne

Sumy gwarancyjne są uregulowane prawnie, niezależnie od kwestii związanymi z towarzystwami ubezpieczeniowymi oferującymi polisy. Maksymalne kwoty, które zostały przekazane przez ubezpieczyciela zostają wypłacone osobie pokrzywdzonej. Sumy różnią się między sobą z uwagi na wykonywaną profesję. Mogą się dzielić również na dwie określone normy. Pierwsza to określenie maksymalnej kwoty wypłaty odszkodowania, druga zaś określa łączną sumę odszkodowań w okresie trwania polisy. Do każdego ubezpieczenia dołączone są  Ogólne Warunki Ubezpieczeń, z którymi wskazane jest się zapoznać, oraz dokładnie przeczytać. To w nich zawarte są wszelkie wykluczenia.

Podsumowanie

OC lekarzy wyróżnia się na te obowiązkowe, oraz dobrowolne. Obowiązkowe zostały uregulowane prawnie w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 2019 roku. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej pokrywa wszelkie koszta związane z pokrywaniem szkód spowodowanych przez lekarzy. Szkody te powstają w wyniku złego leczenia, braku wystawiania skierowań na dalszą diagnostykę, niepoprawnego dopasowania leków, oraz niepoprawnej operacji, czy braku reanimacji. Zawód lekarza obarczony jest wielkim ryzykiem, dlatego też nie można opłacania składek traktować jako przykrego obowiązku, lecz przede wszystkim jako własne poczucie bezpieczeństwa, oraz spokojny sen. Warto, aby każdy lekarz, czy pracownik służby zdrowia rozumiał, że polisy działają w jego interesie, oraz warto jest opłacać składki. W ten sposób warto dbać o swoje bezpieczeństwo pracy, oraz o swoich pacjentów.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.