Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego-ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność cywilna radców prawnych jest regulowana ustawą z 6 lipca 1982r. Jest to ustawa o radcach prawnych, według której są oni zobowiązani do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC powinno zostać zawarte nie póżniej niż dzień przed rozpoczęciem wykonywania zawodu.  W przypadku gdy okaże się, że specjalista w zakresie prawa,nie posiada ubezpieczenia cywilnego, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami, a nawet koniecznością pokrycia kosztów z własnej kieszeni. Najlepiej bedzie więc, aby bez obowiązkowego ubezpieczenia OC nie rozpoczynać kariery radcy prawnego.

Jeżeli następstwem wykonywania czynności zawodowych, będzie szkoda wyrządzona przez radcę prawnego, to właśnie w takim przypadku na rzecz osoby poszkodowanej ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. Warto zaznaczyć jednak, że są sytuację które ograniczają, lub całkowicie wyłączają ochronę ubezpieczeniową (oznacza to,że poprostu tej ochrony nie ma, a klient nie otrzyma środków pieniężnych).

Ubezpieczenie radcy prawnego- najważniejsze informacje:

 • minimalna suma gwarancyjna to 50 tysięcy euro dla jednego zdarzenia.
 • odszkodowanie jest wypłacane osobom, którym radca prawny uczynił szkodę podczas działania i zaniechania w wykonywaniu swojego zawodu, np. złe udzielenie porady prawnej, dopuszczenie się jakiegoś błedu, którego następstwem jest narażenie klienta na szkodę
 • każdy radca prawny zanim rozpocznie swoją działalność, musi objąć ją ubezpieczeniem
 • wykupienie ubezpieczenia jest spełnieniem obowiązku zapisanego w ustawie.
 • ubezpieczenie OC jest wynagrodzenie strat klientom kancelarii prawnej.

Obowiązkowa polisa OC radcy prawnego to szereg zalet, nie tylko dla klienta , który może czuć sie pewnie i komfortowo, ale również dla radcy prawego.

Kupując polisę OC,radca prawny otrzymuje:

 • znacznie większe zaufanie klientów
 • możliwość dostosowania ubezpieczenia do potrzeb swojej firmy- zwiększenie sumy gwarancyjnej, dodatkowe warianty i usługi
 • ochronę kancelarii
 • zmniejszenie ryzyka jakie wynika z prowadzeniu usług
 • sprawną obsługę w procesie uzyskania odszkodowania  od A do Z.

W jakich sytuacjach polisa radcy prawnego nie pomoże?

Jeżeli chodzi o sytuacje, których posiadane ubezpieczenie nie obejmuje, to należy zwrócić uwagę na kilka czynników:

 • większość ubezpieczycieli nie wypłaci środków z polisy, jeżeli wartość szkody przekracza 50 tysięcy
 • ubezpieczenie nie obejmuje osób z otoczenia radcy prawnego np. członków rodziny lub wspolników biznesowych
 • ubezpieczony został skreślony z listy radców prawnych- ubezpieczenie automatycznie nie zostaje wypłacone.

Należy pamiętać o wyżej wymienionych czynnikach i mieć je na uwadze, przy analizowaniu ewentualnego starania się o odszkodowanie.

W Polsce działa mnóstwo kancelarii prawnych. Większość z nich posiada stosowne ubezpieczenia. Jednak w każdej sytuacji , przed skorzystaniem z usług radcy prawnego warto upewnić się, czy posiada on ważną polisę ubezpieczeniową.  Właśnie w ten sposób klient ma pewny sposób na zabezpieczenie się, przed nieplanowanymi i nieprzyjemnymi niespodziankami, które mogą z czasem się pojawić.  Należy więc bardzo szczegółowo sprawdzić ubezpieczenie radcy prawnego które powinno być absolutną podstawą związaną z jego zawodem.  Jednakże wielu klientów nie ma pojęcia o czymś, jak wyżej wymienione ubezpieczenie OC i póżniej okazuje to dla takiej osoby rozczarowaniem.

Dlatego zawsze warto mieć te czynniki  na uwadze. Aby nie było to dla klienta tajemnicą, warto upewnić się i potwierdzić że radca ma ważną polisę OC. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych kłopotów i cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem podczas korzystania z usług.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.