Ubezpieczenie biura rachunkowego – co warto wiedzieć?

Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe lub pracujesz jako księgowy na etacie lub zleceniu, powinieneś zabezpieczyć się przed ryzykiem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością. Ubezpieczenie biura rachunkowego jest nie tylko obowiązkowe, ale także korzystne dla Twojego bezpieczeństwa i wiarygodności.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością. Obowiązek ten dotyczy zarówno biur rachunkowych, jak i księgowych na etacie lub zleceniu.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 10 000 euro i jest określona w rozporządzeniu Ministra Finansów. Ubezpieczenie musi być zawarte przed rozpoczęciem działalności i utrzymywane przez cały okres jej wykonywania. Ubezpieczyciel ma obowiązek wystawić zaświadczenie o zawarciu ubezpieczenia i przekazać je do wiadomości Ministra Finansów.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego chroni przed roszczeniami z tytułu błędów lub zaniedbań popełnionych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych, bilansów, raportów czy innych dokumentów księgowych. Ubezpieczenie pokrywa również koszty obrony prawnej oraz koszty sądowe.

Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe lub pracujesz jako księgowy na etacie lub zleceniu, powinieneś zabezpieczyć się przed ryzykiem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością

Dobrowolne ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje wszystkich czynności wykonywanych przez księgowych. Niektóre z nich wymagają dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, która może być dobrowolnie wykupiona za opłatą dodatkowej składki. Do takich czynności należą:

Dobrowolne ubezpieczenie OC biura rachunkowego może również obejmować nadwyżkowe ubezpieczenie OC, czyli podwyższenie sumy gwarancyjnej ponad minimalną kwotę obowiązkową. Może to być przydatne w przypadku większych ryzyk lub większej skali działalności.

Dobrowolne ubezpieczenie OC biura rachunkowego może również oferować dodatkowe korzyści, takie jak:

  • gwarancja wypłaty odszkodowania bez prawa do regresu przy szkodzie będącej następstwem rażącego niedbalstwa,
  • pokrycie mandatów i grzywny KAS do 100 tys. zł,
  • możliwość wyboru ubezpieczyciela spośród kilku dostępnych na rynku,
  • płatność składki w ratach bez zwyżek.

Ubezpieczenie biura rachunkowego – jak wybrać?

Wybierając ubezpieczenie biura rachunkowego, należy zwrócić uwagę na kilka czynników, takich jak:

  • zakres ochrony ubezpieczeniowej – czy obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez biuro rachunkowe lub księgowego,
  • suma gwarancyjna ubezpieczenia – czy jest wystarczająca do pokrycia potencjalnych szkód,
  • wysokość składki ubezpieczeniowej – czy jest adekwatna do ryzyka i zakresu ochrony,
  • opinie i doświadczenie ubezpieczyciela – czy jest wiarygodny i sprawdzony na rynku,
  • warunki umowy ubezpieczenia – czy są jasne i korzystne dla ubezpieczonego.

Ubezpieczenie biura rachunkowego jest nie tylko obowiązkiem, ale także inwestycją w bezpieczeństwo i wiarygodność działalności. Dzięki niemu można uniknąć lub zminimalizować straty finansowe wynikające z błędów lub zaniedbań przy wykonywaniu usług księgowych. Warto więc dokładnie zapoznać się z ofertą ubezpieczeniową i wybrać tę, która najlepiej odpowiada potrzebom i oczekiwaniom.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.