Ubezpieczenie fizjoterapeuty od odpowiedzialności cywilnej – kto musi je posiadać i jaki jest jego koszt?

Zgodnie z przepisami prawa każda osoba, prowadząca praktykę fizjoterapeutyczną, jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa chroni pacjentów przed ewentualnymi szkodami, wyrządzonymi podczas wykonywanych zabiegów. Na czym polega ubezpieczenie dla fizjoterapeutów? Kto musi obowiązkowo je posiadać? Jaki jest koszt polisy? Oto krótki przewodnik, który wyczerpująco odpowie na wszystkie pytania!

Czym jest ubezpieczenie dla fizjoterapeutów i przed czym chroni?

Ubezpieczenie fizjoterapeuty ma za zadanie pokryć ewentualne szkody, jakie poniosą pacjenci podczas wykonywanych zabiegów. W praktyce ubezpieczenie OC chroni fizjoterapeutę przed odpowiedzialnością finansową w razie, gdyby doszło do wyrządzenia szkód względem pacjenta. Innym przykładem może być sytuacja, w której podczas świadczenia pracy dojdzie do uszkodzenia sprzętu medycznego, czy infrastruktury budynku. Wówczas wszelkie koszty związane z pokryciem strat pokrywane są przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zgodnie z przepisami prawa każda osoba, prowadząca praktykę fizjoterapeutyczną, jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Umowa o pracę? A może własna działalność gospodarcza? Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe, a dla kogo dobrowolne?

W zależności od formy zatrudnienia kwestia związana z ubezpieczeniem znacząco się różni. Pojawia się więc pytanie, kto musi obowiązkowo posiadać polisę ubezpieczeniową? Co do zasady fizjoterapeuci mogą świadczyć swoje usługi na podstawie:

  • własnej praktyki fizjoterapeutycznej (własna działalność gospodarcza),
  • umowy o pracę zawartej z placówką medyczną,
  • umowy zlecenie pomiędzy fizjoterapeutą i placówką.

Obowiązkowe ubezpieczenie fizjoterapeuty od odpowiedzialności cywilnej dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Już w trakcie rejestracji praktyki fizjoterapeutycznej konieczne jest wskazanie umowy na zawarcie polisy ubezpieczeniowej OC. Ubezpieczenie pokrywa zwykle wszelkie koszty uczynionych szkód. Tym samym fizjoterapeuta nie jest narażony na konieczność pokrycia roszczeń finansowych z własnej kieszeni!

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku osób zatrudnionych na bazie umowy o pracę czy umowy zlecenie. W takich przypadkach ubezpieczenie fizjoterapeuty jest całkowicie dobrowolne. Warto przy tym podkreślić, że w przypadku umowy o pracę ewentualne koszty pokrycia wyrządzonych szkód spoczywają na pracodawcy. Zgodnie z przepisami fizjoterapeuta zatrudniony na UoP może bowiem ponosić koszty wyłącznie w wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń.  Znacznie bardziej skomplikowana jest odpowiedzialność finansowa w przypadku osób pracujących w oparciu o umowę zlecenie. Wówczas wszelkie wyrządzone szkody należy pokryć w stu procentach z własnej kieszeni! Przypadki losowe mogą więc wyrządzić ogromne spustoszenie w budżecie fizjoterapeuty, czy wręcz wpędzić daną osobę w długi. To pokazuje, że dobrowolne ubezpieczenie OC jest bardzo istotne i warto posiadać polisę, która w razie nieszczęśliwego wypadku pokryje wszelkie straty.

Ile kosztuje ubezpieczenie fizjoterapeuty?

Dokładna wysokość składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest uzależniona od wielu czynników, jak chociażby stosunek pracy

Dokładna wysokość składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest uzależniona od wielu czynników, jak chociażby stosunek pracy (własna działalność gospodarcza, umowa zlecenie, umowa o pracę). W praktyce w większości przypadków za ubezpieczenie fizjoterapeuty należy zapłacić średnio od 50 do nawet 1000 złotych, w zależności od zakresu świadczeń, czy kwoty, na jaką opiewa umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym. Bardzo istotnym czynnikiem kształtującym ostateczny koszt polisy są ewentualne szkody, jakie posiada na swoim koncie fizjoterapeuta. Jeżeli w przeszłości doszło do jakichkolwiek niepożądanych sytuacji, osoba pełniąca zawód fizjoterapeuty musi liczyć się z wyższą składką ubezpieczeniową.

Czy warto wykupić ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów?

Pomimo iż dla sporej części osób ubezpieczenie fizjoterapeuty jest dobrowolne, z pewnością warto posiadać polisę, która pokryje wszelkie straty w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczeniem OC powinny zainteresować się szczególnie fizjoterapeuci, którzy świadczą swoje usługi w ramach umowy zlecenie, gdzie cała odpowiedzialność spoczywa na barkach pracownika. Warto przy tym wspomnieć, że wysokość składki ubezpieczeniowej nie stanowi istotnego obciążenia dla domowego budżetu. Co za tym idzie, polisa OC z pewnością będzie dobrą inwestycją, gwarantującą bezpieczeństwo na przyszłość.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.