Ubezpieczenie OC podstawą w pracy lekarza

Codzienne ryzyko towarzyszy nam niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku większości zawodów wypadki i błędy nie są jednak bardzo groźne dla klienta, dlatego też nie każdy zawód wymaga posiadania stosownego ubezpieczenia. Kompletnie inaczej sytuacja rysuje się w przypadku lekarzy. Błędy medyczne mogą mieć bardzo poważne skutki, dlatego też ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w tym zawodzie jest obowiązkowe.

Czemu ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Zawód lekarza niesie za sobą bardzo dużą odpowiedzialność. W końcu cały czas chodzi o życie i zdrowie pacjentów. Każdy błąd może prowadzić do czasowej lub trwałej utraty zdrowia, a nawet śmierci pacjenta. W takim przypadku to właśnie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma za zadanie pokryć wszystkie straty pokrzywdzonemu. Gdyby nie było obowiązkowego ubezpieczenia dla lekarzy, każdy taki przypadek musiałby trafiać do sądu, ponieważ byłaby to jedyna możliwość uzyskania odszkodowania.

Codzienne ryzyko towarzyszy nam niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy

Czy wszyscy lekarze potrzebują takiego ubezpieczenia?

Tak. Ubezpieczenie to jest wymagane niezależnie od specjalizacji, ponieważ każdy lekarz odpowiada bezpośrednio za życie i zdrowie swoich pacjentów. Warto zauważyć, że w przypadku niektórych specjalizacji ubezpieczenia dla lekarzy są wyjątkowo korzystne. Przykładem są chirurdzy, którzy są szczególnie narażeni w pracy na wysoki stres i pracę pod silną presją. W ich przypadku błędy medyczne są najbardziej odczuwalne, ponieważ najczęściej kończą się trwałą utratą zdrowia, niepełnosprawnością lub śmiercią pacjenta. Wysokość odszkodowania w takich przypadkach jest zazwyczaj bardzo wysoka, co w przypadku braku ubezpieczenia oznaczałoby ogromne obciążenie finansowe lekarza. W przypadku lekarzy posiadających stały kontakt z płynami ustrojowymi pacjentów często ubezpieczenie OC wykupowane jest w pakiecie z ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków, które chroni także lekarza na wypadek zarażenia się, lub innego uszczerbku na zdrowiu w czasie wykonywania procedur medycznych.

Codzienne ryzyko towarzyszy nam niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy

Jaki jest zakres ubezpieczenia obowiązkowego?

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy polisa obejmuje szkody, które wynikają z błędu w sztuce lekarskiej lub w wyniku zaniechania. Co ciekawe, ubezpieczenie takie obejmuje również innych pracowników ochrony zdrowia, między innymi pielęgniarki. W przypadku podstawowego, obowiązkowego ubezpieczenia OC suma ubezpieczenia jest określona z góry i wynosi 75 tysięcy euro na jedno zdarzenie i łącznie 350 tysięcy euro na wszystkie zdarzenia. Lekarz ubezpieczający się może rozszerzyć jego zakres oraz kwotę, w ramach ubezpieczenia dodatkowego.

Kiedy obowiązkowe ubezpieczenie nie działa?

Ubezpieczenia dla lekarzy nie działają w momencie gdy szkoda na pacjencie powstała po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu lekarza. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia zabezpieczone jest tylko zdrowie pacjenta, a nie jego mienie, czy sprzęt medyczny. Odszkodowanie nie zostanie też wypłacone w momencie, gdy doszło do naruszenia zapisów umowy podlegających karze umownej, lub szkód powstałych w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek lub aktów terroru.

Jaki jest koszt ubezpieczenia OC?

Wysokość stawki ubezpieczenia jest zależna od poziomu ryzyka ponoszonego w danej specjalizacji. Najniższe stawki dotyczą między innymi internistów, zaś najwyższe dotyczą specjalistów w ramach anestezjologii, chirurgii czy okulistyki. Końcowa stawka zależna jest też od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz pakietu, na który lekarz się decyduje.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.