Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców na pokrycie kosztów leczenia w Polsce

Każdemu Polakowi, Konstytucja RP zapewnia dostęp do świadczeń zdrowotnych, których koszty pokrywane są ze środków publicznych. W przypadku wyjazdu zagranicznego na wakacje czy do pracy, koniecznością staje się wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, zapewniającego pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa czy też transportu. Sytuacja ma się identycznie w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. Warto wiedzieć, co powinna zawierać polisa ubezpieczeniowa dla takich osób oraz dlaczego jej posiadanie jest tak bardzo istotne.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na pokrycie kosztów leczenia w Polsce?

Wykupując polisę w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce warto zwrócić uwagę na zakres ochrony

Osoby przebywające na terenie naszego kraju, które nie są obywatelami Polski oraz nie dysponują ważnym ubezpieczeniem z kraju, z jakiego pochodzą mogą mieć poważne problemy w przypadku, gdy trafią na leczenie lub hospitalizację w ramach służby zdrowia. Na portalu ministerstwa zdrowia znajdziemy informację, że korzystanie z opieki medycznej dla takich osób jest odpłatne. Co ważne koszt np. kilkunastodniowego pobytu w szpitalu i leczenia pacjenta może wynosić nawet 100 tyś. zł. Jest to pokaźna suma pieniędzy, której wysupłanie może doprowadzić poszkodowanego do bankructwa, dlatego warto wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców, które za relatywnie niewielkie pieniądze zabezpieczy nas na wypadek konieczności skorzystania z usług służby zdrowia.

Co powinna zawierać polisa ubezpieczeniowa dla cudzoziemca na pokrycie kosztów leczenia w Polsce?

Wybierając ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców na pokrycie kosztów leczenia, musimy również wiedzieć kiedy nasza polisa nie zadziała, ze względu na zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności zakładu

Wykupując polisę w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce warto zwrócić uwagę na zakres ochrony. Takie ubezpieczenie powinno w pierwszej kolejności pokrywać koszty leczenia, ratownictwa, transportu medycznego oraz hospitalizacji. Wynika to z faktu, że właśnie te usługi są stosunkowo najdroższe i ich samodzielne opłacenie może się okazać destruktywne dla poszkodowanego. W dalszej kolejności warto zwrócić uwagę czy w zakresie polisy jest również ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej(OC), ponieważ może nas to uchronić przed dużymi kosztami w przypadku, gdy sami spowodujemy jakąś szkodę, np. dokonamy zniszczenia czyjegoś mienia (samochodu, mieszkania). Istotnym wariantem ubezpieczenia jest także ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW, dzięki któremu możemy liczyć na odszkodowanie powypadkowe. Dobrze jest także, aby polisa ubezpieczeniowa zawierała wariant leczenia stomatologicznego oraz posiadała w swym zakresie pokrycie dodatkowych wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem w celu rekonwalescencji. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także pokrycie kosztów transportu poszkodowanego, po zakończonej rekonwalescencji oraz wypłatę odszkodowania w przypadku utracenia bagażu w związku ze zdarzeniem.

Jakie mogą być wyłączenia odpowiedzialności?

Wybierając ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców na pokrycie kosztów leczenia, musimy również wiedzieć kiedy nasza polisa nie zadziała, ze względu na zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności zakładu. Najczęściej są to sytuacje, w których poszkodowany w pewnym sensie sam doprowadził do wystąpienia zdarzenia np. pod wpływem alkoholu czy też środków odurzających, w przypadku próby samobójczej lub samookaleczenia, nie poddaniu się obowiązkowym szczepieniom, a także na skutek nieprzestrzegania zaleceń lekarza. Ponadto są też okoliczności niezależne od ubezpieczonego, które również są wyłączone z odpowiedzialności. Są to np. szkody powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wojennego czy też w związku z eksplozją atomową lub napromieniowaniem radioaktywnym.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.