Czym jest obowiązkowe OC dla lekarzy?

Wykupowanie polis jest rzeczą jak najbardziej naturalną, ponieważ jest to dodatkowe zabezpieczenie, które sprawia, że osoba ją mająca może czuć się spokojniejsza. Sprawia to, że w razie wypadku można otrzymać wysokie odszkodowanie, będące rekompensatą za poniesione cierpienie. Postanowiliśmy podjąć się wyjaśnienia tematu obowiązkowego OC dla lekarzy i zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z naszym tekstem.

Czym jest obowiązkowe OC dla lekarzy?

Na samym wstępie wyjaśnijmy, że lekarz prowadzący indywidualną praktykę zawodową bądź działalność leczniczą, musi posiadać wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warto zapytać się dlaczego taki obowiązek istnieje. Dzieję się to tak, ponieważ lekarz może popełnić błąd i takie ubezpieczenie chroni go od ponoszenia strat z tytułu zapłacenia odszkodowania. Naturalnym jest to, że lekarz nie byłby w stanie z własnej kieszeni pokryć takiego zobowiązania względem pacjenta.

Częstą praktyką stosowaną przez lekarzy jest wykupowanie większego ubezpieczenia i Towarzystwa Ubezpieczeniowe robią wszystko, żeby dać komfort takiej osobie i zapewnić potencjalnie większą ochronę. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, skąd wynika taki przymus, to warto zerknąć do rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nadmieńmy tylko, że takim przymusem nie są obłożeni ci, którzy są zatrudnieni w placówkach na podstawie umowy o pracę. 

Obowiązkowe OC nie podlega wypłacie odszkodowania za uszczerbek, zniszczenia czy utratę mienia pacjenta, jak również nie daje dostępu do porad prawnika

Co w sytuacji, kiedy lekarz popełni błąd?

Lekarz jest tylko i wyłącznie człowiekiem, więc nawet najlepsi specjaliści mogą popełnić błąd. Jeżeli już do niego dochodzi, to zupełnie inna procedura jest w sytuacji, kiedy jest zatrudniony na umowę o pracę, a jeszcze inaczej, gdy prowadzi placówkę bądź indywidualną praktykę zawodową. W pierwszej sytuacji za szkodę odpowiada pracodawca. Jest tutaj jednak pewien dość ciekawy wątek, który sprawia, że wysokość żądania odszkodowania nie może być wyższa niż trzykrotność. Gdy lekarz prowadzi działalność na bazie umowy kontraktowej dzieli odpowiedzialność z placówką, która wypłaca odszkodowanie, a następnie domaga się pokrycia części ze środków lekarza.

Istotnym tematem jest wysokość ustalonego odszkodowania. Gdy bezspornie można ustalić, że wina leży tylko i wyłącznie po stronie lekarza, to może być zmuszony do tego, żeby w 100% pokryć szkodę. Sytuacja, w której lekarz prowadzi własną placówkę medyczną i ma obowiązkowe OC lekarzy, to wtedy odpowiedzialność spada na niego – niezależnie czy błąd jest z jego winy bądź pracownika.

Jak wygląda procedura dochodzenia odszkodowania z tytułu błędów medycznych?


Pacjent posiada prawo do odszkodowania, o ile rzeczywiście błąd został popełniony. Wtedy może żądać kosztów za zwrot leczenia, rehabilitacji bądź odszkodowania z tytułu poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Ponadto może starać się o rekompensatę za brak możliwości świadczenia usług wynikających ze stosunku pracy, jak również wnosić o odszkodowane za poniesione cierpienie. Jeżeli pacjent by zmarł, to jak najbardziej rodzina może starać się o zadośćuczynienie oraz opłacenie kosztów pogrzebu i zwrotu za leczenie.

Obowiązkowe OC nie podlega wypłacie odszkodowania za uszczerbek, zniszczenia czy utratę mienia pacjenta, jak również nie daje dostępu do porad prawnika. Aby mieć dostęp do takiej usługi, należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie, będące przede wszystkim dobrowolne. Obowiązkowe OC dla lekarzy różni się u ubezpieczycieli: kwotą sumy gwarancyjnej, ograniczenia ochrony oraz możliwość wykupienia dodatkowych opcji.

Zanim podejmiecie się zakupu obowiązkowego OC, warto zapoznać się z ofertami ubezpieczyli i wybrać jak najlepszą dla siebie. Pamiętajcie o tym, żeby przeczytać wszystkie warunki, jeszcze przed podpisaniem umowy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.