Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie dla lekarzy?

Lekarze są zawodem zaufania publicznego, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością za życie i zdrowie pacjentów (więcej: https://www.prawo.pl/zdrowie/lekarz-to-zawod-zaufania-publicznego,236011.html). Jednocześnie lekarze narażeni są na ryzyko popełnienia błędów medycznych, które mogą skutkować roszczeniami odszkodowawczymi lub karnymi. Dlatego każdy lekarz powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo i zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z nim każdy lekarz wykonujący działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, które obejmuje szkody będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wysokość sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC dla lekarzy zależy od rodzaju i zakresu wykonywanej działalności leczniczej oraz liczby osób uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych

Wysokość sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC dla lekarzy zależy od rodzaju i zakresu wykonywanej działalności leczniczej oraz liczby osób uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 300 tys. zł na jedną szkodę i 600 tys. zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia. Maksymalna suma gwarancyjna wynosi 3 mln zł na jedną szkodę i 6 mln zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy chroni ich przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony pacjentów lub ich spadkobierców, którzy ponieśli szkodę na osobie lub mieniu w wyniku błędu medycznego. Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawienia szkody oraz koszty obrony prawnej lekarza w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym.

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla lekarzy

Obowiązkowe OC lekarzy nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których lekarz może ponieść odpowiedzialność cywilną. Dlatego warto rozważyć wykupienie dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia OC, które zapewni szerszy zakres ochrony i wyższe sumy gwarancyjne.

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla lekarzy może obejmować m.in.:

 • szkody w wynajmowanym mieniu – np. w lokalu lub wyposażeniu gabinetu,
 • szkody wyrządzone pracownikom – np. w następstwie wypadku przy pracy,
 • szkody powstałe wskutek zabiegów chirurgii plastycznej lub medycyny estetycznej,
 • szkody powstałe za granicą – np. podczas udzielania pierwszej pomocy medycznej, stażu, delegacji lub konferencji naukowej,
 • szkody związane z naruszeniem praw pacjenta np. prawa do informacji, do wyrażania zgody, do tajemnicy, do dostępu do dokumentacji medycznej, do ochrony godności i intymności, do opieki duszpasterskiej itp.

Wysokość sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC dla lekarzy zależy od rodzaju i zakresu wykonywanej działalności leczniczej oraz liczby osób uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla lekarzy może być wykupione u różnych ubezpieczycieli, którzy oferują różne warunki i ceny. Przy wyborze ubezpieczenia warto porównać oferty i sprawdzić zakres ochrony, sumy gwarancyjne, wysokość składki, okres ubezpieczenia, sposób zgłaszania szkód i obsługi klienta.

Inne ubezpieczenia dla lekarzy

Oprócz ubezpieczenia OC dla lekarzy istnieją także inne rodzaje ubezpieczeń, które mogą być przydatne dla lekarzy w związku z wykonywaniem zawodu lub w życiu prywatnym. Niektóre z nich to:

 • ubezpieczenie ochrony prawnej – zapewnia pomoc prawną w przypadku konieczności obrony interesów lekarza w związku z wykonywanym zawodem lub w innych sprawach prawnych,
 • ubezpieczenie od agresji pacjenta – wypłaca świadczenie pieniężne w przypadku fizycznej napaści podczas wykonywania obowiązków zawodowych,
 • ubezpieczenie ochrony HIV/WZW – pokrywa koszty związane z badaniami, leczeniem i odszkodowaniem w przypadku zakażenia HIV lub WZW podczas wykonywania zawodu,
 • ubezpieczenie turystyczne – zapewnia ochronę na wypadek choroby, wypadku lub innych nieprzewidzianych sytuacji podczas podróży za granicę,
 • ubezpieczenie na życie – gwarantuje wypłatę świadczenia pieniężnego na rzecz osoby bliskiej lub uposażonego w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu lekarza,
 • ubezpieczenie zdrowotne – umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na preferencyjnych warunkach i bez kolejek.

Korzyści z ubezpieczenia dla lekarzy

Wykupienie ubezpieczenia dla lekarzy ma wiele korzyści, takich jak:

 • poczucie bezpieczeństwa i spokoju w pracy i w życiu prywatnym,
 • ochrona przed konsekwencjami finansowymi i prawnymi wynikającymi z odpowiedzialności cywilnej,
 • wsparcie profesjonalistów w zakresie prawnym, medycznym i assistance,
 • wiarygodność i zaufanie ze strony pacjentów, klientów i partnerów,
 • możliwość płacenia składki jednorazowo lub ratalnie,
 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.