Czym jest Odpowiedzialność Cywilna?

Świat ubezpieczeń jest bardzo złożony. Ubezpieczenie, jak sama nazwa mówi ma chronić konsumenta, czyli ubezpieczonego od różnego rodzaju ryzyk. Często słyszymy, że ktoś ubezpiecza swój samochód, dom, podróż czy firmę. Bardzo często jest to ubezpieczenie dobrowolne, kierowane chęcią zabezpieczenia swojego dobytku, zdrowia czy życia. Istnieje także grupa docelowa, do której skierowane są obowiązkowe ubezpieczenia tu wyróżniamy np. kierowców, którzy posiadają pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego. Polskie prawo nakłada obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, by móc poruszać się po drogach publicznych. W przypadku, gdy właściciel pojazdu nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, nakładana zostaje na niego kara pod postacią grzywny. To jest jeden z przykładów grupy odbiorców, do których jest kierowane ubezpieczenie obowiązkowe.

Czym dokładnie jest odpowiedzialność Cywilna i od czego ma nas uchronić? Najprościej mówiąc, OC to nic innego, jak umowa pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, a osobą przystępującą do ochrony. Zawarta umowa jest potwierdzana tzw. polisą ubezpieczeniową. Jeśli nastąpi zdarzenie, które obejmuje polisa i ma np. charakter uszkodzenia mienia, uszczerbku na zdrowiu lub życia, wówczas ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć straty do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w kontrakcie.

Obowiązek posiadania OC dla wybranych grup zawodowych

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest coraz popularniejsze wśród dużych zakładów pracy, czy też jednoosobowych działalnościach gospodarczych

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest coraz popularniejsze wśród dużych zakładów pracy, czy też jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Coraz częściej świadomie przystępujemy do ochrony, zdając sobie sprawę o ryzyku wykonywania działalności np. kosmetycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, oświatowej, handlowej, budowlanej itp. Jednak na rynku pracy istnieją grupy zawodowe o podwyższonym ryzyku, które są odgórnie nakreślone obowiązkiem posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Takie OC z tytułu wykonywania zawodu kierowane jest głównie do:

 • lekarzy
 • pielęgniarek
 • notariuszy
 • komorników
 • syndyków
 • adwokatów i radców prawnych
 • agentów ubezpieczeniowych
 • rzeczoznawców
 • pośredników w obrocie nieruchomości
 • detektywów
 • przewoźników
 • księgowych i doradców podatkowych i innych.

Obowiązkowe OC lekarzy ma za zadanie chronić nas pacjentów, jak i samego lekarza od popełnienia błędu w sztuce lekarski

Jest to lista jednych z wielu grup zawodowych, których wykonywana działalność jest opatrzona obowiązkiem ubezpieczenia OC.  Skupmy się na pierwszej z wymienionych grup zawodowych. Obowiązkowe OC lekarzy ma za zadanie chronić nas pacjentów, jak i samego lekarza od popełnienia błędu w sztuce lekarskiej. Innymi słowy stanowi gwarancję rezygnacji ubezpieczyciela z prawa do regresu. Aktualnie na rynku ubezpieczeniowym jest wiele firm, które oferują obowiązkowe OC lekarzy i dentystów, posiadających indywidualne praktyki lekarskiej w ramach prowadzonej np. jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej czy lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. Obowiązkowe OC lekarzy można także rozszerzyć o dodatkowe dobrowolne ryzyka. Zwykle firmy ubezpieczeniowe proponują dodatkowo:

 • ubezpieczenie od Następ Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • ochronę prawną zawodu
 • ochronę od utraty dochodu.

Tak skonstruowany pakiet. Stanowi kompleksową ochronę dla osób pełniących praktykę lekarską. Spełnia obowiązkowy warunek posiadania ubezpieczenia, a jednocześnie uzupełniony o dodatkowe ryzyka, pełni funkcję przysłowiowej poduszki finansowej w przypadku następstwa nieprzewidzianych zdarzeń. Podsumowując Obowiązkowe OC lekarzy jest gwarantem pokrycia szkody będącej następstwem działań lub zaniechań w sztuce lekarskiej.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.